13 december 2015

Babylon: woon- en werkgemeenschap op de locatie Vijverhof

bos

Het ontstaan van Babylon

Het idee om een woon- en werkgemeenschap op te richten op de locatie Vijverhof komt van een groep vrouwen die ruim een jaar geleden begonnen zijn plannen te ontwikkelen voor een levendige (participatie-) woonwijk. Zij zagen de voorzieningen voor de bewoners van de zorginstelling van ZZG zorggroep op de Vijverhof drastisch achteruit gaan en smeedden het plan om deze voorzieningen niet alleen in stand te houden maar bovendien uit te breiden en uit de instellingssfeer te halen. De revitalisering van de voorzieningen zou gepaard moeten gaan met de oprichting van een woon- en werkgemeenschap als drijvende kracht achter de activiteiten. Zo ontstond de Vereniging Babylon.

Doelstelling

De initiatiefgroep wil een nieuwe vorm van denken in termen van wonen, welzijn en zorg tot uitdrukking brengen. Doel van de woon- en werkgemeenschap is dat mensen op een duurzame manier met elkaar samenwerken en samenleven. Mensen kunnen hier, in verbinding met elkaar, hun capaciteiten en talenten tot volle bloei laten komen. Hun passies staan centraal. Dit kan het werk zijn dat zij (nog) doen, maar het kan ook iets compleet anders zijn. Uitgangspunten zijn duurzaamheid, delen met elkaar en zorgen voor elkaar, bewustzijnsverruiming, biologisch/ecologisch, energiezuinig en zelfvoorzienend zijn.  Ruimte scheppen om wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen te combineren met een zorgcomponent.

De voorzieningen zijn daarbij gericht op de bewoners van de woon- en werkgemeenschap, bewoners van ZZG en bewoners van Berg en Dal en omgeving. De locatie Vijverhof kan een fantastische spil vormen in dit plan, want de voorzieningen zijn op dit moment nog in de basis aanwezig maar ontbreken grotendeels in de toekomstplannen van ZZG en het voorzieningenniveau in Berg en Dal is laag. Ook wil de woon- en werkgemeenschap sociale huurwoningen aan gaan bieden, want het wonen en werken voor lage inkomens is in deze omgeving ondervertegenwoordigd.

Fasering

De initiatiefgroep is intussen al begonnen met het uitvoeren van activiteiten in het oude verzorgingshuis. Hierin bevindt zich inmiddels Huiskamerrestuarant Babylon, basisschool Ik Ben Bewust Onderwijs (IBBO) en de voedselcoöperatie VOKO Berg en Dal. In het huiskamerrestaurant worden naast maaltijden ook lezingen verzorgd met vernieuwende ideeën ten aanzien van de transitie maatschappij in wording. Daarnaast worden met regelmaat muziek- en theatervoorstellingen geprogrammeerd.

De overgang van de huidige stand van zaken naar de verwezenlijking van de plannen van de initiatiefgroep  moet een organisch proces zijn. Binnen de huidige situatie kunnen de activiteiten van de initiatiefgroep gaandeweg uitgebreid worden zodat het voorzieningenniveau binnen de Vijverhof behouden en verruimd kan worden. Te denken valt aan een ruimte voor massage, reparatiebedrijfje, praktijk- en vergaderruimte etc.

overzichtDe belangstelling van mensen om zich voor dit initiatief in te zetten is groot. De initiatiefgroep heeft besloten eerst de mogelijkheden te onderzoeken of ZZG en woningcorporaties belangstelling hebben om de bouw van de woon-en werkgemeenschap mee te realiseren. Om dit onderzoek uit te voeren is ondersteuning gezocht bij de WBVG (Woningbouwvereniging Gelderland). Op de twee terreinen waar de bungalowtjes staan, voorziet de initiatiefgroep in de toekomst circa 60 woningen voor de woongemeenschap met diverse woningtypen, allen in de sociale huur.

Gescheiden van de woningen worden de voorzieningen in het algemene belang van de bewoners gerealiseerd: theater/filmzaal, restaurant, winkeltje, werkplaats, apotheek, artsenpost, fysiotherapie, zorg op maat en logeerkamers. Een deel van deze activiteiten zullen commercieel gerund worden. Daarvoor worden (jonge) ondernemers aangetrokken om het werkgedeelte van de gemeenschap bedrijfsmatig vorm te geven. Andere activiteiten hebben een sterk maatschappelijk karakter. Deze worden met name door de bewoners van de woon- en werkgemeenschap gedragen.

Hieronder vind je wat onze kernwaarden zijn en wat wij hopen te realiseren op het gebied van wonen en werken binnen het project Babylon:

Bij wonen en werken in Babylon horen de kernwaarden Samen Wonen – Samen Werken – Samen Delen – Samen Zijn

 • “Samen” staat voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welslagen van dit project;
 • “Wonen” betekent meer dan elkaars buren zijn, aandacht en zorg voor elkaar is daarin vanzelfsprekend;
 • “Werken” betekent dat iedereen in staat wordt gesteld zijn of haar talenten ten volle te ontplooien;
 • “Delen” betekent dat geven en ontvangen in balans zijn. Diversiteit en duurzaamheid delen mee;
 • “Zijn” betekent dat iedereen er toe doet! “Jij in mij, ik in jou, wij in ons”.

Wonen

Kenmerken van het wonen:

 • Een woon- en werkgemeenschap voor mensen van alle leeftijden en nationaliteiten;
 • Inspiratiebron: ‘De hangende tuinen van Babylon’;
 • In totaal 60 huishoudens;
 • Maximaal twee woonlagen;
 • Duurzame bouw, energieneutraal, biologisch-dynamisch;
 • Behoud van alle bestaande (oude) bomen, geen auto’s op de binnenterreinen;
 • Woningen aan de rand van de twee bungalowterreinen, waardoor twee grote binnen ruimten ontstaan voor moestuinen, speelplaatsen, boomgaardenrecreatie. Ingang van de huizen aan de buitenring, parkeren ook aan buitenring.

Werken

Het voorzieningenniveau, dat beslaat de werkpanden, is bij voorkeur gescheiden van het wonen. Zonder voorzieningen is er geen woongemeenschap en geen participatiewijk. Voorzieningen zijn te verdelen in voorzieningen voor de gemeenschap (Babylon) en voorzieningen voor de wijk.

Voorzieningen voor de gemeenschap Babylon:

 • Gemeenschappelijke huiskamer
 • Wasverblijf
 • Atelier/creatieve ruimte
 • Werkplaatsrestaurant2
 • 5 gastenkamers
 • Opslagplaats
 • Fietsenstalling

Voorzieningen voor de wijk:

 • Restaurant
 • Buurtmarkt
 • Theater
 • Groepsverblijf/stiltecentrum
 • 5 gastenkamers
 • Medisch dienstencentrum
 • Repaircafé
 • Kantoren/vergaderzalen
 • Spirituele school: IBBO