Babylon > IBBO Dolomiet  > Leren in Auroville

Leren in Auroville

Auroville is een spirituele gemeenschap in het zuiden van India. Auroville heeft als doel bewustzijnsverandering op aarde en menselijke eenheid te creëren en te evolueren op alle gebieden van het leven. Zo ook op het gebied van educatie. Mede-oprichtster Mira Alfassa (The Mother) reageerde niet enthousiast op de vraag om schoolgebouwen in Auroville, want volgens haar was de hele gemeenschap en het hele leven een leerschool. Haar visie heeft ze uitgeschreven als een droom en is het handvest van Auroville (deze komt terug in onderstaande video). Scholen zijn er uiteindelijk wel opgericht vanuit een holistisch en spiritueel perspectief. Hieronder vind je een kort verslag over de eerste school van Auroville geschreven door een Nederlandse Aurovilliaan.

“Het enorme voordeel dat de school vergeleken bij alle andere scholen heeft, is dat er niet voor examens gewerkt wordt…. Dat weerspiegelt zich in de grondidee: eerst moeten het fysieke en het vitale bewustzijn ontwikkeld worden en daarna het mentale. Tot een jaar of tien, elf ligt de nadruk dan ook op sport en spel en op de kunsten: boetseren, drama, schilderen, muziek. Daarin pikken ze automatisch de talen op, naast vele andere dingen. De meer systematische studie begint pas als de kinderen zich mentaal daarop gaan instellen. Op de ashramschool leren ze al ruimt vijfentwintig jaar met dit systeem. Een jongen wilde alleen maar schilderen. Ze hebben hem rustig laten begaan en hem erbij geholpen. Na een tijd wilde hij kunstboeken lezen. Daar moest hij Frans en Duits voor kennen. Met de kunstzinnige motivatie die hij had kende hij het zo. De basis van dit alles is natuurlijk een geheel andere opvatting van de mens en dus ook van het kind. Geen mentaal wezen dat kennis moet verzamelen en zich een positie verwerven, maar een zielewezen dat zich mag en moet uitdrukken in fysieke, vitale, mentale en psychische vormen. Onderwijs is niet iets dat het kind ingaat maar dat er uitkomt. We mogen het daar heel voorzichtig bij helpen: met advies, boeken, materiaal, ideeën, een mooi en stimulerend schoolgebouw. Ik vroeg een nieuwe leraar waarvoor ze hem gevraagd hadden. Hij antwoordde: ‘Om beschikbaar te zijn’.” (bron: Alle dingen nieuw, geschreven door Ruud Lohman)

Links:

Schoolnieuws uit Auroville

Bewustzijns- en lichaamsoefeningen (Awareness To the Body, ATB) op scholen:

ATB in AV schools

ATB in Nederland

Woorden van Sri Aurobindo en The Mother over onderwijs:

Het hele leven is leren!
Share

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.