Wonen

binnen Babylon

Kenmerken van het wonen:

De Vereniging Woon-en werkgemeenschap Babylon (WWB) beoogt om een levendige woon- en werkgemeenschap te creëren waar mensen met elkaar kunnen wonen op basis van gedeelde interesses en de kernwaarden duurzaamheid, bewustzijnsontwikkeling, aandacht en zorg voor elkaar, en (zelf)voorzienend zijn. De taken van de Vereniging zijn: kernwaarden en missie bewaken, meedenken over de visie en het aannamebeleid van bewoners van de woon- en werkgemeenschap uitvoeren.

Babylon zal zelf gaan zorgen voor het werven van bewoners en de toewijzing van woningen. Dit zal gebeuren op basis van de mate waarin mensen passen bij de idealen en kernwaarden van het project, het bereiken van een gebalanceerde samenstelling van de groep en getoonde betrokkenheid.

Passend bij onze wens om een participatiewijk te creëren willen we graag zo veel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid dragen voor ons project. Om dit te realiseren werken we samen met de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). We willen daarom graag dat de WBVG namens ons het beheer van de 40 sociale huurwoningen op zich neemt, waarbij de Vereniging o.a. zorgt voor besluitvorming, onderhoud van gebouwen en terrein, werving en selectie van nieuwe bewoners en mensen mede informeren over Babylon en mogelijkheden tot vrijwilligerswerk.

Woonwensen:
We willen graag een breed scala aan woningen en voorzieningen laten realiseren in samenspraak met onze partners Oosterpoort en Klokbouw. We willen graag een combinatie van sociale huur en betaalbare koop; 40 woningen in de sociale huur en 20 koopwoningen. We denken hierbij aan appartementen in het oude verzorgingstehuis. De koopwoningen zouden in de noordoosthoek kunnen komen met een markant gebouw op de hoek voor bijvoorbeeld de woongroep voor jongeren met een beperking, die graag deel willen uitmaken van Babylon.

 • Een woon- en werkgemeenschap met diversiteit
 • Inspiratiebron: ‘De hangende tuinen van Babylon’;
 • In totaal 60 huishoudens;
 • Duurzame bouw, energieneutraal, biologisch-dynamisch;
 • Behoud van alle bestaande (oude) bomen, autoluw

Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Het streven is om onze panden en ons warm water te verwarmen zonder gas en met zonne- en windenergie. Het opwaarderen van de gebouwen tot energielabel A is daarbij de eerste stap. Dit maakt het mogelijk om lage temperatuurverwarming in te zetten. Hoe het water daarvoor verwarmd gaat worden is een technische vraag en deze zal verder moeten worden onderzocht. Te denken valt aan een warmtepomp, zonnecollectoren, een ventilatiewarmtepomp en/of vergisting van zwart afvalwater. De door ons gebruikte energie bestaat zo veel mogelijk uit zonne- en windenergie, ter plaatse opgewekt of in ieder geval in Nederland.

Om verder recht te doen aan de naam Vijverhof zouden we graag zien dat er ter plekke water wordt gefilterd met behulp van helofytenfilters. Dit water kan worden gebruikt voor het spoelen van toiletten, wassen en het besproeien van de tuin.

We willen de Vijverhof graag autoluw houden met parkeerplaatsen waar mogelijk aan de rand van het terrein of onder de grond.

Bij de nieuwbouw willen we zo veel mogelijk zongericht bouwen met gebouwen die gericht zijn op het zuiden.

We willen graag dat de groene ruimte wordt ingericht als een verlenging van het bos met voornamelijk fruit- en notenbomen, en moestuinen (dit valt onder onze waarde zelfvoorzienendheid) . Hiermee willen we zorgen voor een duurzame productie van voedsel op het terrein en groene ruimte creëren die aantrekkelijk is en intiem.

Om verder invulling te geven aan onze idealen ten aanzien van duurzaamheid willen we graag Daan Bruggink van architectenbureau Orga vragen om onze gebouwen te ontwerpen. Orga Architecten geldt als één de meest duurzame architectenbureaus van Nederland en is onder andere gespecialiseerd in het gebruik van natuurlijke (biobased) materialen.

We willen graag ruimte creëren voor gemeenschap in de vorm van de onderstaande DAEB en niet-DAEB voorzieningen. DAEB zijn de gezamenlijke ruimtes, exclusief behorende bij het woongedeelte van Babylon. Niet-DAEB voorzieningen zijn publieke voorzieningen voor Babylon en daarbuiten, zoals het restaurant en de school. DAEB gezamenlijke ruimtes zijn een gemeenschappelijke huiskamer, wasverblijf, atelier/creatieve ruimte, stiltecentrum, vergaderruimte, gastenkamers (dit naast opslagplaatsen en fietsenstallingen).

40

sociale huurwoningen

binnen Babylon
20

Koopwoningen

TOELATINGSPROCEDURE voor nieuwe aspirant bewoners

van de Woon- en Werkgemeenschap Babylon (WWB), najaar 2019


Op deze website (www.woonwerkbabylon.nl) heb je informatie kunnen vinden over ons project. Wanneer je onderstaande tekst hebt gelezen en mee wilt doen aan ons project, kan je een mail sturen naar wonen@woonwerkbabylon.nl met daarin jouw motivatie daarvoor, wat informatie over jezelf en of je wilt kopen of huren.
Je komt dan op een lijst te staan van nieuwe belangstellenden en krijgt een uitnodiging voor een persoonlijk kennismakingsgesprek op een van de regelmatig plaatsvindende kennismakingsgespreksdagen.

Aspirant bewoners van de WWB:

 1. Onderschrijven de missie en visie van de WWB (een buurtgemeenschap van 60 huishoudens, die met en voor elkaar willen gaan wonen en werken, gebaseerd op de kernwaarden duurzaamheid, bewustwording, aandacht en zorg voor elkaar en (zelf)voorzienend zijn;
 2. Zijn lid van de Vereniging Woon en werk gemeenschap Babylon (WWB);
 3. Zijn bereid actief deel te nemen aan de opbouw en de instandhouding van de gemeenschap, onder meer door het deelnemen aan werkgroepen, het doen van vrijwilligerswerk bij de huidige al aanwezige collectieve voorzieningen en/of andere manieren van actief bijdrage leveren. De werkgroepen zijn momenteel: kernwaarden, communicatie (intern/extern) activiteiten, technisch/onderhoud, groen, kopers en ledenadministratie/secretariaat.
 • De bedoeling volgens het Plan van Eisen (PVE) is dat de gemeenschap Babylon ca. 40 sociale huurwoningen van verschillende grootte en ca. 20 koopwoningen gaat bewonen.
 • De WWB wil graag een aantal gemeenschappelijke voorzieningen laten realiseren zoals: een gemeenschappelijke huiskamer, een atelier, een wasruimte, een stilteruimte, een vergaderruimte en 5 gastenkamers.
  Deze voorzieningen worden door de 60 huishoudens van de WWB opgebracht (via de huur);
 • Voor de gehele locatie Vijverhof en omgeving is er ook een aantal collectieve voorzieningen opgenomen zoals een restaurant, een winkel (VOKO), een (medisch/maatschappelijk) dienstencentrum, een reparatiewerkplaats, een 2de handswinkel en een bioscoop.
  Deze worden gefinancierd uit de exploitatie van de voorzieningen zelf en mede door een bijdrage van alle bewoners van het gehele terrein voor wie de projectontwikkelaar bouwt.
 • Er wordt getracht zoveel mogelijk diversiteit (o.a. leeftijd, nationaliteit, seksuele voorkeur, samenstelling huishouden) aan te brengen in de verdeling van de huishoudens van de WWB;
 • Aspirant bewoners kunnen zich inschrijven als lid bij de Vereniging WWB door aanmelding via leden@woonwerkbabylon.nl en betaling van de contributie* (€ 60,- per jaar/ €5,- per maand per persoon), dit is een van de voorwaarden om de kans te hebben in Babylon te komen wonen. Voor het aspirant-bewonerschap maakt een kennismakingsgesprek deel uit van de intake procedure. Na kennismaking, inschrijving en bij actieve deelname in een van Babylons werkgroepen of activiteiten verkrijgt men het recht op toewijzing van een woning.
  De uiteindelijke toewijzing is afhankelijk van de toewijzingsprocedure.
 • De mensen van het eerste uur, huidige actieve leden binnen Babylon en (vooral oudere) bewoners van de locatie Vijverhof, hebben voorrang bij het toewijzen van woningen. Het onderstrepen van de Babylon-gedachte is en blijft daarbij een “must”;
 • Pas bij het begin van het bouwproces is duidelijk op welke woningen Babylon kan rekenen en wordt een definitieve lijst van de bewoners gepresenteerd. In de tussentijd wordt wel een lijst aangelegd van (potentiële) kandidaten.

Hartelijke groet, het bestuur van de Vereniging WWB

*Over te maken op NL34 TRIO 0390 9152 46 t.a.v. Woon/werk Babylon o.v.v. “contributie” (plus de periode) en je naam.

Duurzaam

Babylon wil graag dat er gezond en energiezuinig wordt gebouwd, met natuurlijke materialen. Babylon streeft ernaar op een deel van haar voedsel, kruiden en bloemen zelf te verbouwen op het terrein, en wil haar compost en afvalwater ter plaatse verwerken.

Bewust

Bewustzijnsontwikkeling is net als duurzaamheid terug te zien in de relatie met elkaar en met de aarde. Binnen Babylon worden groepsactiviteiten georganiseerd en een sfeer gecreëerd die leven vanuit het hart, de stilte in jezelf en reflectie bevordert.

Zorgzaam

Aandacht en zorg voor elkaar is één van onze kernwaarden. Denk hierbij aan delen, saamhorigheid, compassie en zorg voor elkaar vanuit ons gevoel zonder verplichting; waarbij de vrijheid van het Individu en de betrokkenheid bij het collectief in balans zijn.

Voorzienend

Babylon wil niet alleen gedeeltelijk zelfvoorzienend zijn met moestuinen, fruitbomen etc., maar wil ook voorzienend zijn voor een grotere gemeenschap (de Vijverhof, Berg en Dal) met het restaurant, de school en de voedselcoöperatie.

Bezoek ons op:

acebook

Compassiepluim
nov. 2018